Advokat Loiborg

Velkommen til Advokat Loiborg

Professionel rådgivning - ring på 55772900

En anderledes Advokat


Hos os er vi anderledes. Vi går bag om mennesket, ind i sagen, og prøver at finde de meninger og de værdier, der kan danne grundlag for en god løsning for det enkelte menneske eller den enkelte familie, der står i et problem. Sommetider er der brug for en blid dialog – fx når du opretter testamente, andre gange, men overordnet, skal juraen altid være benskarp og klar. Men uanset hvilken opgave der skal løses, er fremgangsmåden hos os, at vi focuserer på at finde det gode resultat med linje til den tro etik og de eksistentielle problemer det enkelte menneske eller den enkelte familie står i. Det lykkes kun, og lykkes bedst, i dialog. Dybden af dialogen afhænger af det samspil der opstår mellem klient og advokat.


Vi har valgt at tilbyde expertise på følgende områder:

 • Arvesager
 • Opgørelse af dødsboer
 • Testamenter
 • Børnesager
 • Statsforvaltningssager
 • Samværssager
 • Skilsmisser og separation
 • Bodelinger - når nogen dør, eller når man går fra hinanden
 • Rådgivning af ugifte samboende
 • Lejesager

Kontoret har højt til loftet og begge ben på jorden. Her er der plads for en livlig dialog, debat og oplæg til løsninger. Nogle gange ”bare” den tørre gamle jura, andre gange krydret med kreativitet, nytænkning og tilsat langtidsholdbarhed i sin løsningsform. Jeg håber at du undervejs i vort samarbejde vil mærke glæden ved at tage fat på problemerne og finde de løsninger som er de rette for dig. Det kan være svært at tage det første skridt, men selv en lang rejse begyndes med et første step. Du kan ringe og høre mere på 5577 2900.

Beskikket af Justitsministeriet

 • Faste og lovpligtige oplysninger til dig som klient og kunde. Advokatfirmaet Gittemarija Gabriella Loiborg er etableret på følgende adresse: Elverhøjsvej 16, 4700 Næstved, med CVR-nummer er: 11 90 46 96 Vores telefon nummer er 55 77 29 00 ligesom du kan træffe os via mail på loi-borg@advokatloiborg.dk Firmaet er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med Gittemarija Loiborg som indehaver.
 • Firmaet har klientbankkonto Nordea. Ved dødsbobehandling anvendes ofte efter klienters ønske klientkonti i Danske Bank. Som klient bør du være opmærksom på de regler, der gælder for, hvordan du som kunde er dækket med de midler, du har stående på klientkonti og dine egne indeståender i samme penge-institut. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været an-vendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemme-side www.gii.dk
 • Advokaterne hos Gittemarija Loiborg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokaterne i firmaet er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg forsikring under police nummer 674 – 20.023. Ansvarsforsikringen dækker al advokat-virksomhed udøvet af Advokatfirmaet Loiborg uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Vores firma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette afta-les med klienten. Advokaterne hos Advokatfirmaet Gittemarija Loiborg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk . Hvis der skulle opstå tvivl om et salær, og dette spørgsmål ikke kan løses mellem os direkte, kan spørgsmålet i tilfælde af en ikke løst tvist, for så vidt angår salærets størrelse indbringes til Ad-vokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk